Make your own free website on Tripod.com
 • GO TO Down
  ไม้แขวน (Hanging Plants)
  เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแต่งเติมความสมบูรณ์ในการจัดสวนและช่วยเพิ่มความสวยงามในระดับตา ปัจจุบันไม้แขวนมีบทบาทสำหรับบ้าน
  ที่มีพื้นที่น้อย ไม้ประดับที่ใช้มักมีเจริญเติบโตค่อนข้างทอดเลื้อยปลายยอดอ่อนห้อยย้อยลงด้านล่าง หรือไม้พวกอิงอาศัย (Epiphyte)
  ไม้แขวนสามารถแบ่งการจัดวางออกได้เป็น 2 ลักษณะ
  1. กระเช้าหรือกระถางแขวนลอย ใช้แขวนตามส่วนต่างๆของบ้าน เช่น ชายคา ระเบียง หน้าต่าง เป็นต้น ภาชนะที่แขวนจะลอยในอากาศโดยใช้เชือกลวดหรือโซ่ที่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีผูก 1-3 จุด
  ข้อควรระวัง ในการเลือกตำแหน่งแขวนไม้ประดับ ควรให้ได้รับแสงพอสมควร ไม่ควรแขวนขวางทิศของลม เพราะจะทำให้ไม้แขวนโยก และ
  กระทบแตกได้
  2. กระเช้าหรือกระถางแขวนประดับผนัง ใช้ประดับแขวนติดผนังหรือกำแพงเพื่อเพิ่มความสวยงาม ภาชนะที่ใช้แขวนมักเป็นรูปแบบ
  ติดผนัง ไม้ประดับอาจมีหลายขนิดคละกัน

GO TO TOP

การดูแลเอาใจใส่

     เครื่องปลูก ควรโปร่ง เก็บความชื้นได้ดี วัสดุที่นิยม เช่น กาบมะพร้าวสลับผสมกับดินหรือใบไม้ผุ
แสง ควรให้มีแสงรำไร ไม่ควรจัดให้รับแสงแดดโดยตรง โดยปลูกใต้ตาข่ายกรองแสง
น้ำ ควรรดน้ำในช่วงเช้าให้ชุ่มจนไหลออกจากก้นภาชนะ และหมั่นฉีดน้ำด้วยกระบอกฉีดน้ำแบบฝอย
เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น

ปุ๋ย ควรให้ปุ๋ยเม็ด โรยขอบกระถาง แล้วรดน้ำตาม
การตัดแต่ง ควรตัดแต่งเพื่อให้ไม้ประดับแตกยอดใหม่ จะได้ทรงพุ่มที่กระทัดรัดสวยงาม ส่วนยอดที่ตัดอาจ
นำมาปักชำต่อไป
การเลือกไม้ประดับ ควรพิจารณาตำแหน่งพื้นที่ในการปลูกให้มีความสัมพันธ์กัน การปลูกไม้ประดับ คละกันที่มีลักษณะ
คล้ายสวนถาดมีหลักการเลือกดังนี้
- การเจริญเติบโต ควรมีความเร็วในการเจริญเติบโตที่สมดุลกัน
- ต้องมีปัจจัยการดูแลคล้ายๆกัน เช่น แสง น้ำ
- เลือกขนาดทรงพุ่มให้สมดุลกับภาชนะ

 

คำศัพท์น่า้รู้    


พืชอากาศ ( Aerial plant) ,พืชอิงอาศัย ( Epiphyte)
คือ พืชที่อากาศอยู่บนพืชอื่น โดยไม่ได้ดูดอาหารจากพืชที่อาศัย เป็นการอาศัยแบบพักพิง เพื่อให้ต้นได้รับแสงแดด น้ำ อากาศ
พืชอวบน้ำ (Succulent) คือ พืชที่มีอวัยวะ เช่น ลำต้น หรือใบอวบหนา มีเนื้อนุ่มเพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบ ชอบอากาศชื้น
แต่ไม่แฉะ
ตะเกียง (Offset) คือต้นไม้ที่เกิดที่ปลายลำต้นเหนือดิน จากพืชที่มีหน่อทอดยาวไปบนดิน ข้อของหน่อจะเล็ก และเกิดเป็นต้นเล็กๆ
ลักษณะคล้ายต้นแม่
ไหล (Stolon) ลำต้นทอดนอนไปตามพื้น แตกหน่อใหม่พร้อมกับรากที่ข้อ

GO TO TOP
แหล่งพันธุ์ไม้

- ตลาดนัดสนามหลวงธนบุรี 2 เปิดจำหน่ายทุกวัน
- ตลาดนัดจตุจักร เปิดจำหน่าย ในวันพุธ- พฤหัสบดี
-ดอยตุงเนิร์สเซอรี่ ดอนเมือง

กลับสู่หน้าหลัก Go to Home