Make your own free website on Tripod.com

 

ชื่อ USA

ประวัติการศึกษา:

ประถม โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(งามศิริวิทยาคาร)
มัธยมต้น โรงเรียนปัญญาวรคุณ แผนกวิทย์-อังกฤษ
มัธยมปลาย โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม แผนกคณิต-อังกฤษ

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีทั่วไป

นิสัย: เงียบๆ รักอิสระ พูดน้อย จริงใจ
อาหารที่ชอบ:ปูอัด
สีที่ชอบ: ชมพู
ของสะสม:หนังสือเก่าๆ แสตมป์

ประวัติการอบรม:   

* --กันยายน 2540 อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ
* 1 -30 พฤศจิกายน 2543 อบรมสร้างเสริมประสบการณ์ช่วยปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช
* 7 สิงหาคม 2547 อบรมระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายการปฎิบัติการเชื่อมต่อ wireless Lan ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโทรคมนาคม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
* 12-16 สิงหาคม 2547 อบรม การพิมพ์ภาพบนชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลค่า และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี
* 12-13 กันยายน 2548 อบรมนักศึกษาแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
* 19-21 ธันวาคม 2548 อบรมวิชาชีพระยะสั้น การทำนางฟ้าติดปีก ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
* 10 กุมภาพันธ์ 2550 อบรมแม่บทการบัญชี ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุขจักรวรรดิ

  กิจกรรม ผลงาน

- ได้รับรางวัลเหรียญทองที่ 1 ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

- ได้รับรางวัลชมเชยที่ 3 การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

- ได้รับรองการเป็นผู้ออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ณ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

- ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 3 เขียนศัพท์ภาษาไทยในการแข่งขันวิชาการประจำปี 2546 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรด

หน้าที่พิเศษ

เป็นหัวหน้าห้อง เป็นตัวแทนถวายพระพร แห่เทียนพรรษา ขณะเรียนม.ปลาย

ประวัติการทำงาน Part time

2543 (งานทั่วไป)บริษัท เอพีการปัก จำกัด
2544 (งานทั่วไป)บริษัท จีจีดีเทรดดิ้งจำกัด
2545 (คีย์ข้อมูล)บริษัท บีพีไอทีโฮลด์ดิ่งจำกัด
2545-2549 (เสริฟ ขายติ๋มซำ) บริษัทเอ็มเคเรสเตอร์รองส์ จำกัด
2547 (วิจัยแบบสอบถาม) บริษัท เออาร์ แอดวานส์ รีเสริท จำกัด
2549 (กลุ่มงานจัดตั้งสหกรณ์) กรมส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1

2550 (งานส่งเสริมการขาย) บริษัท ดี คอม พิวเตอร์ จำกัด และ บริษัท โอสถสภา จำกัด 2551-2553 (เจ้าหน้าที่ทั่วไป) มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

การฝึกงาน

มีนาคม-พฤษภาคม 2548 บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด แผนก finance

สิงหาคม-ธันวาคม 2549 สำนักงานกฎหมายและบัญชีธาดา แผนกบัญชี

คติ: ถึงไกลเท่าไร ต้องไปให้ถึง